Fjällmyras profil.

Med en hälsoinriktning vill vi locka barn och föräldrar till en sundare livsstil, ge barnen kunskap om sin egen hälsa och välbefinnande samt en god relation till naturen.

Från vårt egna kök serveras barnen näringsriktig mat, lagad från grunden i största möjliga mån, med god kvalitet på råvarorna.

Mycket tid av verksamheten förläggs utomhus, både planerad och fri lek. Vi nyttjar närområden för att barnen ska uppleva olika naturmiljöer där både sinnet och motoriken utmanas. I naturen ges även stora möjligheter till att arbeta med matematik, språk och teknik.

Att vistas mycket utomhus gör det svårare för smitta att spridas och en varierad utemiljö lockar till rörelse som främjar välbefinnandet.

Dans, drama och musik sprider mycket glädje vilket också är en viktig del ur hälsosynpunkt. Vi arbetar med alla sinnen då barn har olika sätt att lära.

Tider

Våra öppettider är måndag-fredag 6.30-17.30. De barn som går 15 h / vecka är välkomna tisdag-torsdag kl. 9-14

tre avdelningar

Vi har nu renoverat övervåningen och utökat verksamheten. På övervågningen har vi våra två avdelnignar Ugglan och Räven med våra äldsta barn, på nedervåningen är Igelkottarna som är våra yngre barn. 

maten

Vi har vårt eget kök med en personal som lagar maten till oss.